خدایا به امید تو

بودیم و کَسى پاس نمیداشت که هستیم
باشد که نباشیم و بدانند که بودیم .

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۰ دووه
  • ۰۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۵ طبیب

۱۵ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است


گاهى هم سراغى بگیر از اولین آدمِ زندگى ات...
 شاید هنوز هم
آخرین نفرش خودَت باشى!

علی قاضی نظام


هاژ محمود
۲۹ مهر ۹۵ ، ۱۳:۱۰ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر

تماس

هاژ محمود
۲۷ مهر ۹۵ ، ۱۶:۵۳ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر


‏آدما تاجایی کنارت هستن که ب بودنت نیاز داشته باشن


هاژ محمود
۲۵ مهر ۹۵ ، ۱۸:۳۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲ نظر

نیامدن

هاژ محمود
۲۰ مهر ۹۵ ، ۰۸:۰۱ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲ نظر

قدم

هاژ محمود
۱۸ مهر ۹۵ ، ۱۲:۲۴ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳ نظر

تو

هاژ محمود
۱۶ مهر ۹۵ ، ۱۳:۲۷ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر

خراب

هاژ محمود
۱۵ مهر ۹۵ ، ۰۹:۵۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

منظومه

هاژ محمود
۱۴ مهر ۹۵ ، ۰۹:۵۴ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

"حسین" از ما 
"ریش" نمى خواهد،"ریشه" میخواهد
"شور" نمى خواهد،"شعور" میخواهد


علی قاضی نظام


هاژ محمود
۱۳ مهر ۹۵ ، ۲۳:۴۵ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

راز

هاژ محمود
۱۲ مهر ۹۵ ، ۱۰:۳۹ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر