خدایا به امید تو

بودیم و کَسى پاس نمیداشت که هستیم
باشد که نباشیم و بدانند که بودیم .

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۰۲ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۲۸ ا 503

۱۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

شرایط

هاژ محمود
۳۱ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۰۳ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰ نظر
هاژ محمود
۲۹ فروردين ۹۵ ، ۲۱:۳۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

آرزو

هاژ محمود
۲۷ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۳۴ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

ما آدم ها موجودات عجیبی هستیم!
فرا عجیب!
دلیل ها دارم،محکمه پسند!بابِ طبع قاضیِ پیر و کم حوصله!
مثالش را که بخواهی اینکه در جواب یک احوال پرسی ساده در خیابان لبخند میزنیم و میگوییم:ممنون!
و‌این ممنون خودش هزارها معنی دارد
واین ممنون یک واژه نیست
واژه نامه است 
کتاب شعر است
ما حالمان را نمیگوییم
بد یا خوب یا افتضاح
چون در آن لحظه مضحک ترین چیز معیار خوب و بدیمان است
ما تشکر میکنیم
تشکر بابت اینکه کسی در‌میان تمام شلوغی های این روزها به فکر‌  حالمان بوده
تبسم بابت توجهی هر چند اندک ولی واقعی از طرف یک آدمِ واقعی
ما انسان ها هر چقدر مغرور هر چقدرپیچیده
‌هر چقدر سرسخت هر چقدر متظاهر‌
سخت وابسته ایم... به هم!
چون وقتی حالمان را میپرسند لبخند میزنیم!
مینویسم تو نخوان


حنانه گودرزی


هاژ محمود
۲۳ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۵۷ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲ نظر
هاژ محمود
۲۲ فروردين ۹۵ ، ۱۱:۴۹ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

پایبند

هاژ محمود
۲۰ فروردين ۹۵ ، ۱۷:۳۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر


از خواب بیدار شدم. ساعت "سه" صبح بود، خواستم باز بخوابم. ولی هر کاری کردم خوابم نبرد.

چراغو روشن کردم و نشستم روی تخت. به دور برم نگاه کردم، به کتاب خونه و به فیلمای کنار میز. نمیشد با کسی حرف بزنی یا پیامی برای کسی بفرستی. سرمو چرخوندم و خوب به دور و برم نگاه کردم. ولی وقت مناسبی برای هیچ کاری نبود.

یه زمان هایی هست که مثل ساعت "سه" صبح میمونه! هر کاری میکنی تنهایی،

و بدتر اینکه "تنهاییتو"... نمیتونی با هیچ چیزی پر کنی.


حمید جدیدی

هاژ محمود
۱۹ فروردين ۹۵ ، ۲۳:۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر


هرکسی یه رییس سازمان ملل درون خودش داره که هر از گاهی درمورد شرایط موجود ابراز نگرانی میکنه و جدی هم گرفته نمیشه. 


هاژ محمود
۱۷ فروردين ۹۵ ، ۲۱:۱۸ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱ نظر

طالع

هاژ محمود
۱۶ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۳۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر

اینترنت

هاژ محمود
۱۶ فروردين ۹۵ ، ۰۱:۱۶ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲ نظر