خدایا به امید تو

بودیم و کَسى پاس نمیداشت که هستیم
باشد که نباشیم و بدانند که بودیم .

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۲۷ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۲۱ هم
  • ۲۷ بهمن ۹۶ ، ۰۰:۴۶ غفار
  • ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۲۱:۰۵ قل
  • ۲۲ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۳۴ مشت

این روزا همه شنل می زنن! شما چطور!؟ 


شنل